ثبت انتقادات و پیشنهادات

کاربران گرامی، هر گونه پیامی که در این سامانه منعکس شود مستقیما توسط مدیران موسسه مطالعه میشود، شما میتوایند
هرگونه انتقاد، پیشنهاد، تقدیر یا ایدهی خود را در این قسمت مطرح کنید. بهتر است برای ارتباطات بعدی اطالعات تماس
خود را درج کنید.

Shopping Cart
به بالای صفحه بردن