ثبت انتقادات و پیشنهادات

کاربران گرامی، هر گونه پیامی که در این سامانه منعکس شود مستقیما توسط مدیران موسسه مطالعه میشود، شما میتوایند هرگونه انتقاد، پیشنهاد، تقدیر یا ایده  خود را در این قسمت مطرح کنید. بهتر است برای ارتباطات بعدی اطلاعات تماس خود را درج کنید.