دریافت تقویم آموزشی

شما میتوانید جدول آموزشی زیر را به شکل فایل PDF دانلود کنید تا همیشه بر روی تلفن همراه و یا کامپیوتر خود به همراه داشته باشید

راهنمای تقویم آموزشی

در بالای جدول زیر اگر بر روی هر دپارتمان آموزشی کلیک کنید میتوانید لیست دوره های آن دپارتمان را مشاهده کنید و جهت ثبت نام و مشاهده سیلابس ها، توضیحات دوره، نمونه ویدیو ها و اطلاعات کامل دوره کافیست بر روی ثبت نام کلیک کنید تا به سمت صفحه اصلی آن دوره هدایت شوید.

کد دورهنام دورهروز و ساعت مدت دورهشهریه(تومان)تاریخ شروعثبت نام
101پکیج تربیت کارشناس پایپینگ(Piping-Pdms-Caesar) جمعه ها ۱۳-۹ & 17-13150 ساعت حضوری/آنلاین: 6.750.000 با 20% تخفیف: *5.400.000* & آفلاین: 3.950.000 با 20% تخفیف: *3.160.000*حضوری/آنلاین: 1402/01/18 & آفلاین: بلافاصله بعد خریدثبت نام
102پکیج تربیت کارشناس پایپینگ تکمیلی (PDMS و CAESAR تکمیلی- ASME B31.3) جمعه ها ۱۳-۹ & 17-1385 ساعت حضوری/آنلاین: 5.800.000 با 20% تخفیف: *4.640.000* & آفلاین: 4.250.000 با 20% تخفیف: *3.400.000*حضوری/آنلاین: 1402/03/05 & آفلاین: بلافاصله بعد خریدثبت نام
103اصول و تئوری Pipingجمعه ها ۱۳-۹70 ساعتحضوری/آنلاین: 1.950.000 & آفلاین: 1.300.000حضوری/آنلاین: 1402/01/18 & آفلاین: بلافاصله بعد خریدثبت نام
104نرم افزار PDMS (Design-Isodraft) جمعه ها ۱۳-۹40 ساعتحضوری/آنلاین: 2.350.000 & آفلاین: 1.300.000حضوری/آنلاین: 1402/02/15 & آفلاین: بلافاصله بعد خرید ثبت نام
105نرم افزار PDMS تکمیلی جمعه ها ۱۳-۹40 ساعتحضوری/آنلاین: 1.950.000 & آفلاین: 1.400.000حضوری/آنلاین: 1402/03/05 & آفلاین: بلافاصله بعد خرید ثبت نام
106نرم افزار Caesar مقدماتی و اصول ساپورت گذاریجمعه ها ۱7-1340 ساعتحضوری/آنلاین: 2.450.000 & آفلاین: 1.350.000حضوری/آنلاین: 1402/02/22 & آفلاین: بلافاصله بعد خرید ثبت نام
107نرم افزار Caesar تکمیلیجمعه ها 17-1330 ساعتحضوری/آنلاین: 2.600.000 & آفلاین: 1.600.000حضوری/آنلاین: 1402/03/05 & آفلاین: بلافاصله بعد خرید ثبت نام
108لوله، اتصالات و نشت بندهاپکیج دانلودی (آفلاین)12 ساعت475.000بلافاصله بعد خرید ثبت نام
109شیرآلات صنعتی، تست و بازرسیپکیج دانلودی (آفلاین)10 ساعت450.000بلافاصله بعد خرید ثبت نام
110معرفی نقشه ها و مدارک Pipingپکیج دانلودی (آفلاین)14 ساعت585.000بلافاصله بعد خرید ثبت نام
111آشنایی با اصول طراحی سیستم های Pipingپکیج دانلودی (آفلاین)13 ساعت550.000بلافاصله بعد خرید ثبت نام
114آشنایی با کد ASME B31.3پکیج دانلودی (آفلاین)24 ساعت1.250.000بلافاصله بعد خرید ثبت نام
112معرفی و آشنایی با اصول اجرایی سیستم های Pipingپکیج دانلودی (آفلاین)10 ساعت450.000بلافاصله بعد خرید ثبت نام
113معرفی انواع ساپورت ها و نحوه ساپورت گذاری سیستم های Pipingپکیج دانلودی (آفلاین)10 ساعت545.000بلافاصله بعد خرید ثبت نام
115ماکرونویسی در PDMSپکیج دانلودی (آفلاین)3 ساعت2.500.000بلافاصله بعد خرید ثبت نام
116اصول تهیه مدرک PMSپکیج دانلودی (آفلاین)16 ساعت1.470.000بلافاصله بعد خریدثبت نام
117اصول طراحی خطوط لوله انتقال (Pipe Line)جمعه ها 20-1724 ساعت1.930.0001402/02/08ثبت نام
118آشنایی با کد ASME B31.4جمعه ها 20-1724 ساعت 2.840.0001402/02/08ثبت نام
119آشنایی با تله بخار پکیج دانلودی (آفلاین)2 ساعت 480.000بلافاصله بعد خریدثبت نام
120دوره آموزش طراحی با AvEvA E3Dپکیج دانلودی (آفلاین)32 ساعت 3.250.000بلافاصله بعد خریدثبت نام